Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Zvērināti revidenti


RA ir individuāla pieeja un koncentrēšanās uz klientu paaugstināta riska nozarēm. Mēs piedāvājam risinājumus, priekšlikumus, norādījumus iekšējās kontroles, produktivitātes un vadīšanas uzlabošanai.
Nodrošinām uzņēmumu gada pārskatu revīziju atbilstoši Gada pārskatu likumam, kā arī finanšu pārskatu auditu atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem vai koncernu mātes uzņēmumu prasībām zvērināta revidenta vadībā.
Nodrošinām arī atsevišķu finanšu pārskatu posteņu, piemēram, debitoru vai krājumu auditu specifiskām vajadzībām (kreditoriem, potenciālajiem investoriem vai bankām).