LZRA ir Latvijas zvērinātu revidentu neatkarīga asociācija, kas nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un biedru profesionālās darbības uzraudzību.

LZRA

Praktikums revidentu palīgiem: Revīzija no A līdz Z.


Šeit tiek īstenotas apmācības:„Praktikums revidentu palīgiem: Revīzija no A līdz Z”
LIAA