LZRA ir Latvijas zvērinātu revidentu neatkarīga asociācija, kas nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un biedru profesionālās darbības uzraudzību.

LZRA

Partnerība biznesa konkurētspējai


SIA ’’Rīgas Audits’’ ir noslēdzis 24.11.2011 līgumu Nr. 43/LIAA/2011 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai”(Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
LIAA