LZRA ir Latvijas zvērinātu revidentu neatkarīga asociācija, kas nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un biedru profesionālās darbības uzraudzību.

LZRAUzņēmumu reģistra ekspertu saraksts

Mēs piedāvājam:


● Zvērinātu revidentu pakalpojumi● Biznesa novērtējums● Biznesa plānu izstrāde● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana● Nodokļu konsultācijas● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze