Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Nodokļu konsultācijas


Mēs plānojam un īstenojam iekšzemes nodokļu plānošanas stratēģijas lai palīdzētu mūsu klientiem darboties produktīvi un efektīvi un samazinātu nodokļu maksājumus.
Sniedzam konsultācijas visās ar darbiniekiem saistītās jomās, ieskaitot darba likumdošanu, darba līgumus, personāla politiku, ienākuma nodokļa un sociālos ieturējumus, kompensācijas, darba apmaksas shēmas.