Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Uzņēmumu reģistra ekspertu saraksts

Mantiskā ieguldījuma novērtēšana


Saskaņā ar Komerclikumu mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Mūsu uzņēmums ir iekļauts LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā . Veicam kustamā īpašuma novērtēšanu, uzņēmējdarbības (biznesa) un intelektuālā īpašuma novērtēšanu.