LZRA

LIAALIAA

Jaunumi:


SIA "Rīgas Audits" 2015. gada Atklātības ziņojums
SIA "Rīgas Audits" 2014. gada Atklātības ziņojums
SIA "Rīgas Audits" 2013. gada Atklātības ziņojums
SIA "Rīgas Audits" 2012. gada Atklātības ziņojums
SIA ’’Rīgas Audits’’ darbinieki piedalās 26.06.2013 -28.06.2013 apmācībās “Revīzijas darba optimizācija un darba vides pielāgošana, izmantojot IT resursus”
SIA ’’Rīgas Audits’’ ir noslēdzis 24.11.2011 līgumu Nr. 43/LIAA/2011 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai”(Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Šeit tiek īstenotas apmācības: „Praktikums revidentu palīgiem: Revīzija no A līdz Z”