Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Grāmatvedības pakalpojumi. Iekšējais audits


Mēs palīdzam izstrādāt un uzlabot grāmatvedības sistēmas un iekšējās kontroles sistēmas pielāgojoties darbības nozarei un finansu prasībām, vajadzībām un iespējām, kā arī grāmatvedības sistēmas izveidošanu komplicētiem darījumiem. Mēs nodrošinām uzņēmuma grāmatvedības, iekšēja audita un finanšu pārskatu pakalpojumus. RA piedāvā pilnīgi nokomplektēt grāmatvedības nodaļu - atrast atbilstošus darbiniekus, apmācīt viņus, veicināt kvalifikācijas paaugstināšanu, kontrolēt viņu darbu. Mūsu galvenais darbības rezultāts - pārskatāma un korekta grāmatvedības uzskaite un saskaņā ar standartiem sastādīti finansu pārskati, kuriem ir svarīga loma uzņēmuma prestiža veidošanā