Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Finanšu stāvokļa novērtēšana


Kā galvenos uzņēmuma ekonomiskās darbības un finansiālā stāvokļa novērtēšanas rādītājus ir jāmin ieguldītā kapitāla rentabilitāte, uzņēmuma maksātspēja, likviditāte un aktivitāte. Šo instrumentu pielietošanas galvenais mērķis ir sniegt uzņēmuma vadībai informāciju par uzņēmējdarbības ienesīgumu, par uzņēmuma stiprajām un vājajām vietām un iespējamām problēmām. Savlaicīga informācija par pastāvošajiem draudiem ir pat daudzkārt svarīgāka par uzņēmuma peļņas pieauguma konstatāciju, jo problēmu klātesamība pieprasa tūlītēju rīcību. Ja uzņēmums savas darbības ekonomisko un finanšu analīzi neveic, pastāvošo draudu konstatācija un uzņēmuma vadības rīcība var būt novēlota un sekas nopietnākas.