Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Biznesa plānu izstrāde


Mēs palīdzam uzņēmumiem ieviest, uzsākt, izveidot darījumu struktūru un vadīšanu. Pilnveidot un īstenot darbības un programmas, kas vairos uzņēmuma produktivitāti, rentabilitāti un kvalitāti. Profesionāli sastādīts biznesa plāns palīdz pamatot ārējiem investoriem - kāpēc līdzekļu ieguldīšana tajā vai citā projektā ir izdevīga.