Mēs piedāvājam:

● Zvērinātu revidentu pakalpojumi
● Biznesa novērtējums
● Biznesa plānu izstrāde
● Grāmatvedības kārtošana un konsultācijas. Iekšējais audits
● Mantiskā ieguldījuma novērtēšana
● Nodokļu konsultācijas
● Finanšu stāvokļa un riska novērtēšana. Kredītspējas analīze

Biznesa novērtējums


Biznesa vērtēšana ir process, kurā, izmantojot vienu vai vairākas vērtēšanas metodes, tiek noteikta uzņēmuma īpašniekiem piederošo daļu ekonomiskā vērtība.

Veicam uzņēmuma kapitāldaļu vērtēšanu dažādiem mērķiem, piemēram:

  • uzņēmumu pirkšanas darījumiem;

  • reorganizācijas vajadzībām;

  • nodokļu vajadzībām;

  • tiesu procesos, piemēram, uzņēmumu īpašnieku strīdu gadījumos, zaudējumu noteikšanai;

  • iesniegšanai finanšu institūcijās, lai saņemtu aizdevumu;

  • pirms uzņēmuma akciju kotēšanas biržā un citiem;

  • pēc Latvijas un starptautisko finanšu uzskaites un grāmatvedības standartu prasībām (piem., Starptautiskie finanšu uzskaites standarti IFRS 2, IFRS 3, IFRS 9, Starptautiskie grāmatvedības standarti IAS 36, IAS 38), lai noteiktu, vai patiesā vērtība vai atgūstamā vērtība nav zemāka par grāmatvedības uzskaitē uzrādīto.