LZRA ir Latvijas zvērinātu revidentu neatkarīga asociācija, kas nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un biedru profesionālās darbības uzraudzību.

LZRAUzņēmumu reģistra ekspertu saraksts

Par mums


SIA "Rīgas Audits" dibināta 1994.gada 26.jūlijā. Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar nr. 000320759
SIA "Rīgas Audits" ir reģistrēta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistrā, ar licences Nr. 103. SIA "Rīgas Audits" zvērinātais revidents Jānis Mežiels (sertifikāts nr. 127) ir LZRA biedrs.
Mēs sniedzam pakalpojumus vairāk kā 70 klientiem, kuru vidū ir arī lielākie Latvijas uzņēmumi, daudzu nozaru vadošie uzņēmumi, strauji augoši mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības.
Mums ir ievērojama pieredze darbā ar klientiem tādās nozarēs kā vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, mašīnbūves produkcijas ražošana, kokapstrāde, nekustamo īpašumu attīstīšana , transporta pakalpojumi , viesnīcu bizness u.c.
Labas profesionālās zināšanas un pieredze ir uzkrātas arī tādās jomās kā ES projektu un publiskā sektora projektu auditēšanā.
Visiem mūsu sabiedrības darbiniekiem ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūta augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Vadošie speciālisti lasa lekcijas Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem.